Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΤροποποίηση στην υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"

Τροποποίηση στην υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”

Η Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας σας ενημερώνει ότι με τη με αριθ. 12372/28-12-2016 (ΑΔΑ: 798M4653ΠΓ-Π80) Aπόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,  τροποποιείται η  Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2016 του  ΠΑΑ 2014-2016 ως εξής:

α)Ως περίοδος για την απόκτηση ονόματος και κωδικού χρήστη για καταχώρηση αίτησης στήριξης – φακέλου υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως και 23-12-2016. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 23-12-2016.

β)Ως περίοδος σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως και 16-01-2017.

γ) Ως περίοδος έγκρισης αυτών ορίζεται η μετά την 30-01-2017 περίοδος

δ)Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας  πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 17-1-2017 έως και τις 30-1-2017, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Αργολίδας  (κα Σπυροπούλου Βασιλική  τηλ.2752360265 και κα Σαλαπατάρα Καθολική, τηλ: 2752360269). Επίσης μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τους δικτυακούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr και του ΥπΑΑΤ www. minagric.gr και  www.agrotikianaptixi.gr.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ