Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠαρατείνεται για έναν ακόμη μήνα, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017, το πρόγραμμα...

Παρατείνεται για έναν ακόμη μήνα, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017, το πρόγραμμα παροχής της επιδότησης σίτισης

Η παράταση εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας για την ακώλυτη εξυπηρέτηση αναγκών των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού προτείνεται με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις».
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, το πρόγραμμα λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125). Επίσης, προτείνεται μηνιαία παράταση αποκλειστικά της περιόδου επιδότησης σίτισης, ώστε να καλυφθεί το διάστημα, μέχρι την ενεργοποίηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και την έναρξη της διαδικασίας των πληρωμών εντός του Φεβρουαρίου. Η ανωτέρω παράταση αφορά στους δικαιούχους που έχουν μόνιμη κατοικία σε δήμους στους οποίους δεν εφαρμόζεται η πρώτη φάση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Στην αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται, επίσης ότι, επί της παραγράφου 2, σκοπείται η παράταση της βαθμιαίας εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης σε 30 δήμους για έναν ακόμη μήνα και έως την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών καθολικής εφαρμογής του ΚΕΑ. Καλύπτεται το χρονικό διάστημα έως την έναρξη της διαδικασίας καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης εντός του Φεβρουαρίου.
Μεταξύ άλλων, στην αιτιολογική έκθεση τονίζεται ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι των προτεινόμενων διατάξεων συνίστανται στη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας των δομών φτώχειας και στην απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους για δύο ακόμη μήνες, ήτοι έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας των νέων δομών του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Με την προτεινόμενη τροπολογία, παρατείνονται από τη λήξη τους (31-12-2016) και για έναν ακόμη μήνα, μέχρι 31-01-2017:
– Το πρόγραμμα παροχής της επιδότησης σίτισης ατόμων και οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
– Η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης που υλοποιείται σε 30 μικρούς και μεσαίους δήμους της χώρας (ισχύει και σήμερα, καθώς με το άρθρο 22 του ν. 4445/2016 το εν λόγω πρόγραμμα εφαρμόσθηκε στο σύνολο των δήμων της χώρας).
Επιπλέον, παρατείνεται για δύο ακόμη μήνες, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017, το πρόγραμμα Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας.
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Επί του τακτικού προϋπολογισμού:
Δαπάνη, ύψους 13,5 εκατ. ευρώ περίπου, από την παράταση κατά έναν μήνα, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017, του προγράμματος επιδότησης σίτισης, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Επί του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων:
Δαπάνη ποσού 2,2 εκατ. ευρώ περίπου από την παράταση κατά δύο μήνες, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017, του κοινωφελούς προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», η οποία θα αντιμετωπιστεί από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

 

 
ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

 

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ