Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΗ Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας για τα ασφαλιστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας για τα ασφαλιστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει

Στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας έχει αναφερθεί ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί τους συναδέλφους που έχουν καταταγεί στην ΕΛ.ΑΣ. μετά το 1993 και ανήκουν ασφαλιστικά στην πρώην Ελληνική Χωροφυλακή και έχουν ασφαλιστεί και στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.).

Για τον λόγο αυτό πραγματοποιούνται κρατήσεις υπέρ του Ταμείου χωρίς να έχουν αιτηθεί και υπογράψει για την ένταξή τους σε αυτό και τίθενται πολλά άλλα ερωτήματα για το αν υπάρχει η δυνατότητα διακοπής της ασφάλισης και αποχώρησης από αυτό και εάν δεν έχουν υπογράψει πως είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί διακοπή της ασφάλισης τους και η επιστροφή των χρημάτων που με παράνομες ενέργειες κρατήθηκαν υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ. καθώς και εάν είναι έντοκο το επιστρεφόμενο ποσό που τους παρακρατήθηκε όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Εμείς ως Ένωση γνωρίζουμε ότι:

1ον) Οι καταταγέντες συνάδελφοι μετά την 01/01/1993 και εφεξής οι οποίοι ανήκουν ασφαλιστικά στην πρώην Ελληνική Χωροφυλακή σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.14 του Ν.2676/5-1-1999 μπορούν να ασφαλιστούν προαιρετικά κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

2ον) Η σχετική αίτηση ένταξης τους υποβάλλεται στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και ΔΕΝ ανακαλείται.

3ον) Το Τ.Π.Δ.Υ. χορηγεί εφάπαξ βοήθημα επιπλέον του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και οι κρατήσεις ανέρχονται περίπου στο 4% επί των μεικτών αποδοχών τους.

4ον) Το Τ.Π.Δ.Υ. λόγω Μνημονιακών και Υπουργικών Αποφάσεων χορηγεί πλέον μειωμένο εφάπαξ περίπου 30% με 45% από αυτό που χορηγούσε σε παλαιότερα έτη.

5ον) Με τον Ν.4387/2016 το Τ.Π.Δ.Υ. από την 01/01/2017 συγχωνεύεται με το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) και ονομάζεται Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) όπου σε αυτό το υπέρ ταμείο εντάσσονται όλοι οι μισθωτοί δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Όπως αντιλαμβανόμαστε η οικονομική κρίση, με τις μειώσεις στην μισθοδοσία και τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές έχει επηρεάσει τους συναδέλφους που βλέπουν ότι με την μείωση του εφάπαξ που χορηγεί το Τ.Π.Δ.Υ. και η ένταξή του στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θα επιφέρει επιπλέον μειώσεις και στο τέλος δεν θα μπορέσουν να πάρουν ούτε τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν κρατηθεί για τον σκοπό αυτό. Τα ανωτέρω τους δημιουργούν ανησυχίες, προβληματισμούς, επιφυλακτικότητα για το μέλλον του Ταμείου και αναζητούν εάν έχουν υπογράψει για την ένταξη τους στο Τ.Π.Δ.Υ. καθώς μερίδα αυτών υποστηρίζει ότι δεν έχουν υπογράψει αίτηση για την ένταξή τους και κάποιοι άλλοι να μην θυμούνται σίγουρα εάν υπέγραψαν ή όχι.

Το θέμα έχει πάρει διαστάσεις στο διαδίκτυο, από ομάδες που ασχολούνται με αστυνομικά θέματα και οι συνάδελφοι ακολουθούν διαδικασίες που τους προτείνουν Συνδικαλιστές και Συνδικαλιστικές παρατάξεις με κάποια πρότυπα αιτήσεων.

Το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού μετά τα πολλαπλά αιτήματα των συναδέλφων που δέχθηκε για χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών από την οποία να προκύπτει η μηνιαία τακτική κράτηση υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. ημερομηνία έναρξης αυτής καθώς και αν υπάρχει ενυπόγραφο σχετικό αίτημα υπαγωγής τους στο εν λόγω Ταμείο, αναγκάστηκε και εξέδωσε ενημερωτική διαταγή για το πως πρέπει να κινηθούν οι συνάδελφοι προς αποφυγή της υπηρεσιακής δυσλειτουργίας που είχε ανακύψει από την ως άνω διαδικασία, λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αιτούνται από την οικεία υπηρεσία που ανήκουν οργανικά, την έκδοση βεβαίωσης Αποδοχών για χρήση στο Τ.Π.Δ.Υ. η οποία θα είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή POL «Αποδοχές Υπηρεσίας μου» και στην συνέχεια θα υποβάλλεται μέσω αυτής, αρμοδίως υπογεγραμμένη, με σχετικό αίτημα απευθείας προς το Τ.Π.Δ.Υ. όπου και τηρείται αρχείο πρωτότυπων αιτημάτων των ενταγμένων σε αυτό.

Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι εάν το Τ.Π.Δ.Υ. μπορέσει να ανταποκριθεί στα αιτήματα των συναδέλφων και απαντήσει άμεσα ως οφείλει, εντός των ορισμένων προθεσμιών, (ήτοι είκοσι ημέρες) σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.6 Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» και τι θα πράξει με τους συναδέλφους που δεν έχουν υπογράψει σχετική αίτηση προς υπαγωγή σε αυτό και αιτούνται την άμεση διακοπή της κράτησης εισφορών από τον μισθό τους προς το Τ.Π.Δ.Υ. λόγω μη νόμιμης ένταξης τους σε αυτό, καθώς η ασφάλιση στο Τ.Π.Δ.Υ. είναι προαιρετική.

Επιπρόσθετα οι συνάδελφοι επιζητούν από το Τ.Π.Δ.Υ. να τους επιστραφεί και μάλιστα εντόκως όλο το κρατηθέν χρηματικό ποσό των εισφορών τους από την ημέρα υπαγωγής τους στο Ταμείο μέχρι σήμερα η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς την συναίνεση τους.

Επειδή το εν λόγω θέμα αφορά μεγάλο αριθμό συναδέλφων, πιστεύουμε ότι η Ομοσπονδία μας (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) πρέπει να εξετάσει διεξοδικά το πρόβλημα των συναδέλφων και να τους κατευθύνει με τέτοιο τρόπο ώστε να βρούνε την καλύτερη δυνατή και άμεση λύση στο πρόβλημα που έχει ανακύψει, ερχόμενη σε επαφή με την αρμόδια υπηρεσία του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. και του Τ.Π.Δ.Υ. ώστε να αποδώσει το δίκαιο σε αυτούς.

Επίσης η Ομοσπονδία μας θα πρέπει να ενδιαφερθεί όχι μόνο για αυτούς που δε έχουν υπογράψει αλλά και για τους υπόλοιπους συναδέλφους που ανήκουν ταμειακά στην πρώην Ελληνική Χωροφυλακή και έχουν υπογράψει για να ασφαλιστούν στο Τ.Π.Δ.Υ. καθώς μια μεγάλη μερίδα αυτών με τα σημερινά ισχύοντα ΔΕΝ επιθυμεί να συνεχίσει την ασφάλιση του στο εν λόγω Ταμείο. Με παρέμβαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. θα μπορούσε να βρεθεί η χρυσή τομή και να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια των εφαρμοζόμενων διατάξεων που διέπουν το Τ.Π.Δ.Υ. και δοθεί μια ευκαιρία και στους υπόλοιπους επιθυμούντες συναδέλφους.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ