Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΕΠΙΔΑΥΡΟΣΑνακοίνωση του Δ. Επιδαύρου για τα σχολεία του δήμου για αύριο

Ανακοίνωση του Δ. Επιδαύρου για τα σχολεία του δήμου για αύριο

Ο Δήμαρχος Επιδαύρου

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τις διατάξεις παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περιπτ. στ ́ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998

4. Τις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μονάδων Προσχολικής Αγωγής (Παιδικός Σταθμός) που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Επιδαύρου.

5. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην περιοχή του Δήμου (έντονη χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες και παγετός)

6. Την ανάγκη ασφαλούς προσέλευσης και παραμονής των μαθητών στους χώρους των σχολείων

Αποφασίζουμε

Τη διακοπή των μαθημάτων από την 10η/01/2017 ως και την 11η/01/2017 σε όλες Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής (Παιδικός Σταθμός) που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Επιδαύρου, προκειμένου να προφυλαχθούν οι μαθητές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην περιοχή του Δήμου (έντονη χιονόπτωση και παγετός), τα οποία καθιστούν αδύνατη και επικίνδυνη την προσέλευση και παραμονή τους στα σχολεία.

 

 

 

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ