Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠροαγωγές Δημοτικών & Περιφερειακών Υπαλλήλων

Προαγωγές Δημοτικών & Περιφερειακών Υπαλλήλων

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τις προαγωγές των υπαλλήλων Δήμων και Περιφερειών, σε συνέχεια της συγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ορίζει διαδικαστικά και τυπικά θέματα.
Κυριότερα,

Προαγωγές υπαλλήλων Δήμων
– Καθίσταται άµεση υποχρέωση της ∆ιοίκησης η κατάρτιση των πινάκων προακτέων, στην περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν έχουν ακόµη καταρτιστεί.

– Για την εγγραφή στους εν λόγω πίνακες κρίνονται οι υπάλληλοι που συµπληρώνουν τον απαιτούµενο για την προαγωγή χρόνο από 1-5-2016 έως 30-4-2017 ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία οριστικοποίησής τους σύµφωνα µε το άρθρο 92 του ΚΚ∆ΚΥ.

– Το προσωπικό των Δήμων δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της ρύθµισης του άρθρου 35 του ν.4440/2016 (Α΄ 224) σχετικά µε την έναρξη των πινάκων προακτέων.

Προαγωγές υπαλλήλων Περιφερειών
Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.4440/2016 ρυθµίστηκε το ζήτηµα της έναρξη ισχύος των πινάκων προακτέων κατά την πρώτη εφαρµογή του άρθρου 83 του Υ.Κ., όπως ισχύει προκειµένου για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του εν λόγω Κώδικα. Κατά συνέπεια η εν λόγω διάταξη τυγχάνει εφαρµογής και στους υπαλλήλους των Περιφερειών.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

 

https://www.epoli.gr

 

 

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ