Τέλος το «επικυρώσημο» από 1 Ιανουαρίου 2017

- Advertisement -

Την κατάργηση του ενσήμου επικύρωσης από 1η Ιανουαρίου 2017 προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

- Advertisement -

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του σχεδίου νόμου, στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 39 του νόμου 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από 1.1.2017, η εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν ΕΤΕΑ) επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/1960(Α’ 164) όπως προστέθηκε με την περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989, καταργείται».
Δείτε ολόκληρο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας εδώ

 

 

- Advertisement -

________________