Τέλος το «επικυρώσημο» από 1 Ιανουαρίου 2017

0
515
- Advertisement -

Την κατάργηση του ενσήμου επικύρωσης από 1η Ιανουαρίου 2017 προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Επιμελητηριακές εκλογές

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του σχεδίου νόμου, στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 39 του νόμου 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από 1.1.2017, η εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν ΕΤΕΑ) επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/1960(Α’ 164) όπως προστέθηκε με την περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989, καταργείται».
Δείτε ολόκληρο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας εδώ