Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Επιδαύρου επί του Προϋπολογισμού

- Advertisement -

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Επιδαύρου, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12:00΄στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

- Advertisement -

1. Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Επιδαύρου οικονομικού έτους 2017

- Advertisement -