Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠαράταση υποβολής αιτήσεων για το Υπομέτρο 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Υπομέτρο 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Η Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας σας ενημερώνει ότι με τη με αριθ. 10071/24-11- 2016 (ΑΔΑ: ΩΤ4Λ4653ΠΓ-Ρ53) Aπόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2016 του ΠΑΑ 2014-2016.

Ως νέα περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης –φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 31-10- 2016 έως 23-12-2016. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).Μετά την ηλεκτρονική υποβολή και εντός εννέα εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από 27-12- 2016 έως και 9-1-2017, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Αργολίδας (κα Σπυροπούλου Βασιλική τηλ.2752360265 και κα Σαλαπατάρα Καθολική, τηλ: 2752360269). Επίσης μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τους δικτυακούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr και του ΥπΑΑΤ www. minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ