Ορισμός αξιολογητών των αιτήσεων στήριξης του «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

- Advertisement -

Ορισμός αξιολογητών των αιτήσεων στήριξης του «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

- Advertisement -

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποφασίζει τον ορισμό των υπαλλήλων , ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Γεωπονίας, των ΔΑΟΚ ανά
Περιφερειακή Ενότητα με αρμοδιότητα την αξιολόγηση (α΄και β΄) των αιτήσεων στήριξης του υπ. 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Δείτε το άρθρο εδώ

 

 

 

- Advertisement -

________________