Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠράσινο φως για 154 προσλήψεις εποχικών στον ΕΛΓΑ

Πράσινο φως για 154 προσλήψεις εποχικών στον ΕΛΓΑ

Ειδικότερα με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ, Αποστόλου δίνεται η έγκρισή, για ανάληψη υποχρέωσης μέχρι ποσού ύψους 1.850.000,00 € για το έτος 2017 και 800.000,00 € για το έτος 2018, σε βάρος του προϋπολογισμού του (ΕΛ.Γ.Α.) και μέσα στα όρια των πιστώσεων αυτού, προκειμένου ο ανωτέρω Οργανισμός να προβεί στη πρόσληψη 154 ατόμων εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας για τα επόμενα έτη, ήτοι 2017-2018, δεδομένου ότι οι προσλήψεις του εποχικού προσωπικού διενεργούνται σταδιακά με βάση τις προκύπτουσες ακραίες καιρικές ανάγκες και δεν δύναται η απασχόληση να πραγματοποιηθεί εντός του ίδιου έτους.

Η έγκριση σύμφωνα με την απόφαση παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι ο ΕΛ.Γ.Α. θα μεριμνήσει για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό των επόμενων οικονομικών ετών, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του ΜΠΣ.

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ