Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ναυπλίου Βαγγέλης Λαμπρόπουλος απαντάει για τα θέματα που έχουν προκύψει

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ναυπλίου Βαγγέλης Λαμπρόπουλος απαντάει για τα θέματα που έχουν προκύψει στις συνεδριάσεις και την αντίδραση του κοινού που τα παρακολουθεί.

Δείτε επίσης