Έρχονται αλλαγές στα Airbnb – Αλλάζουν όροι και φορολόγηση (video)

Μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία και τη διαχείριση των διαμερισμάτων που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας Airbnb έρχονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο καθώς θα αλλάξουν οι όροι και η φορολόγηση.

Δείτε επίσης