Λεωνίδας Κουτσογιάννης: Οι επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ

Ο Λεωνίδας Κουτσογιάννης μας ενημερώνει για αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ τον πληθωρισμό την ενέργεια και τις επιπτώσεις στην οικονομία.

Δείτε επίσης