Ο Δήμος θα στηρίξει 317 οικογένειες για να πραγματοποιηθεί η μαθητική 5ημερη εκδρομή στην Βεργίνα

Ο Δήμος θα στηρίξει 317 οικογένειες για να πραγματοποιηθεί η μαθητική εκπαιδευτική 5ημερη εκδρομή στην Βεργίνα. Κανένα παιδί δεν θα μείνει εκτός της αναμνηστικής φωτογραφίας της 5ημέρης εκδρομής.

Δείτε επίσης