Γονικές Παροχές: Αφορολόγητο ακόμη και με κατάθεση μετρητών (video)

Αφορολόγητες είναι οι χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές έως το ποσό των 800.000 ευρώ μεταξύ των συγγενών της πρώτης κατηγορίας που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως 9 Σεπτεμβρίου 2022 με ανάληψη μετρητών από τον λογαριασμό του δωρητή και κατάθεση του ίδιου ποσού στον λογαριασμό του δωρεοδόχου.

Δείτε επίσης