Ποιοι θα κληθούν να επιστρέψουν το σύνολο της επιστρεπτέας προκαταβολής (video)

Προθεσμία μερικών 24ωρων έχουν περίπου 40 χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που έλαβαν κρατικό χρήμα μέσω των επτά κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να επιστρέψουν όλο το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής, εντόκως και σε μία δόση.

Δείτε επίσης