Βρέθηκε λύση στην μετακίνηση αθλητών για τα εθνικά πρωταθλήματα με πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Ιωάννη Μαντζούνη

Βρέθηκε λύση για την μετακίνηση αθλητών για τα εθνικά πρωταθλήματα με πρόταση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Ιωάννη Μαντζούνη στην οικονομική επιτροπή και αναμένεται η έγκριση που θα ξεπερνά της 100.00 ευρώ.

Δείτε επίσης