Ο Πρόεδρος των βενζινοπωλών Αργολίδας ενημερώνει για την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης

Ο Πρόεδρος των βενζινοπωλών Αργολίδας Σταύρος Δελής ενημερώνει για την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Δείτε επίσης