Στο τελικό στάδιο ο καθαρισμός του Ξεριά στη Νέα Κίο από την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας

Στο τελικό στάδιο ο καθαρισμός του Ξεριά στη Νέα Κίο από την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας

 

Δείτε επίσης