Καμιζής: Ο Δημ. Κωστόπουλος συνδέθηκε με εμβληματικά έργα γι’ αυτό του αξίζει η τιμή της ονοματοδοσίας

Καμιζής: Ο Δημ. Κωστόπουλος συνδέθηκε με εμβληματικά έργα γι’ αυτό του αξίζει η τιμή της ονοματοδοσίας

 

Δείτε επίσης