Πενταράς ΑΛΜΑ 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟ: Δύο μέλη μας στο 11μελές Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού

Χριστόδουλος Πενταράς Α.Λ.Μ.Α. 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟ:
Δύο μέλη μας στο 11μελές Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας (ΟΜΑΕ)

Δείτε επίσης