Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών «ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ» πραγματοποιεί εθελοντική αιμοδοσία στο ΝΑΥΠΛΙΟ

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών «ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ» πραγματοποιεί εθελοντική αιμοδοσία στο ΝΑΥΠΛΙΟ

Δείτε επίσης