Οι πυροσβέστες με αναμμένους φάρους και σειρήνες το «Ευχαριστώ» στους νοσηλευτές

Οι πυροσβέστες με αναμμένους φάρους και σειρήνες το «Ευχαριστώ» στους νοσηλευτές σήμερα Παγκόσμια ημέρα Υγείας.

Δείτε επίσης