Οικονομολόγοι Εκπαιδευτικοί 2βάθμιας Εκπαίδευσης Πελ/σου ενημερώθηκαν για την καινοτομία

Οι Οικονομολόγοι Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου συναντούν τον
Δήμαρχο Τρικάλων Δημήτρη Παπαστεργίου σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την καινοτομία

Δείτε επίσης