Α’ κατοικία: Πάνω από 12.000 αιτήσεις στην πλατφόρμα – Μόλις 5 έχουν διαβιβαστεί στις τράπεζες

Α’ κατοικία: Πάνω από 12.000 αιτήσεις στην πλατφόρμα – Μόλις 5 έχουν διαβιβαστεί στις τράπεζες

 

Δείτε επίσης