Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας Φ. Δαμούλος για την εκδήλωση: “Εργαλειοθήκες Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας”

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας Φ. Δαμούλος για την εκδήλωση: “Εργαλειοθήκες Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας”, που διεξήχθη στο Επιμελητήριο Αργολίδας στις 13 Φεβρουαρίου 2019.

Δείτε επίσης