Το 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου θα γίνει στην Ολυμπία 15-17 Φεβρουαρίου 2019

Λίγες μέρες έμειναν για το 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου,το οποίο θα διεξαχθεί 15-17 Φεβρουαρίου 2019, στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Το 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσο έχει τεθεί υπό την αιγίδα τεσσάρων υπουργείων. Συγκεκριμένα, το Συνέδριο τελείται υπό την στήριξη, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Τουρισμού.

Δείτε επίσης