Νέο σύστημα για απόκτηση Διπλώματος οδήγησης – Σε 3 φάσεις η εξέταση από ηλεκτρονικά επιλεγμένο εξεταστή

Νέο σύστημα για απόκτηση Διπλώματος οδήγησης – Σε 3 φάσεις η εξέταση από ηλεκτρονικά επιλεγμένο εξεταστή

Δείτε επίσης