Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας Φ.Δαμούλος για την εκδήλωση «Πνευματικά δικαιώματα στη μουσική»

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας Φ.Δαμούλος για την εκδήλωση «Πνευματικά δικαιώματα στη μουσική»

 

Δείτε επίσης