Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ.Καββαθάς για την ενημέρωση περί των «Πνευματικών δικαιωμάτων στη μουσική»

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γεώργιος Καββαθάς για την ενημέρωση περί των «Πνευματικών δικαιωμάτων στη μουσική» που έγινε στο Επιμελητήριο Αργολίδας στις 28 Ιανουαρίου 2019.

Δείτε επίσης