Ο πρόεδρος του ΠΟΛΥΝΙΚΗ Γεώρ. Καλλιάνος, ο Τ. Χειβιδόπουλος και ο Β. Σιδέρης στη κοπή της πίτας του συλλόγου

Ο πρόεδρος του ΠΟΛΥΝΙΚΗ Γεώρ. Καλλιάνος, ο Τ. Χειβιδόπουλος και ο Β. Σιδέρης στη κοπή της πίτας του συλλόγου

 

Δείτε επίσης