2.5 εκ ευρώ για εξοπλισμό δασικών πυρκαγιών δια χειρός Π. Τατούλη

2.5 εκ ευρώ για εξοπλισμό δασικών πυρκαγιών δια χειρός Π. Τατούλη

 

Δείτε επίσης