“Κάλεσμα των νέων σε διάλογο για την Ευρώπη, με αφορμή τις Ευρωπαϊκές Εκλογές τον Μάιο του 2019”

“Κάλεσμα των νέων σε διάλογο για την Ευρώπη, με αφορμή τις Ευρωπαϊκές Εκλογές τον Μάιο του 2019”

… εκδήλωση στο Πανεπ. Πελοποννήσου στο Ναύπλιο

 

 

Δείτε επίσης