Γιώργος Μαρκοπουλιώτης: “Οι πολίτες να εμπλακούν στην διαδικασία διαμόρφωσης της Ευρώπης που θέλουν”

Γιώργος Μαρκοπουλιώτης: “Οι πολίτες να εμπλακούν στην διαδικασία διαμόρφωσης της Ευρώπης που θέλουν”… Τι είπε ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στο δημοσιογράφο Μιχάλη Καζά.

Δείτε επίσης