Καμπόσος: Τι έκανα στην Κίνα και τι κέρδισα για τον Δήμο μας. Ας ελπίσουμε ότι οι κυβερνώντες θα συνεργαστούν

Καμπόσος: Τι έκανα στην Κίνα και τι κέρδισα για τον Δήμο μας. Ας ελπίσουμε ότι οι κυβερνώντες θα συνεργαστούν

Δείτε επίσης