Πρόταση βουλευτή Γιάννη Γκιόλα για ενίσχυση των δήμων από τα έσοδα των Αρχαιολογικών Χώρων

Πρόσωπα στο βίντεο

Πρόταση βουλευτή Γιάννη Γκιόλα για ενίσχυση των δήμων από τα έσοδα των Αρχαιολογικών Χώρων

Δείτε επίσης