Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάν. Γκιόλας για το Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου

Πρόσωπα στο βίντεο

Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάν. Γκιόλας για το Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου

Δείτε επίσης