Ναύπλιο: Η τελευταία ορκωμοσία νεοσυλλέκτων οπλιτών στο ΚΕΜΧ ήταν για την Α’ ΕΣΣΟ 2018

Ναύπλιο: Η τελευταία ορκωμοσία νεοσυλλέκτων οπλιτών στο ΚΕΜΧ ήταν για την Α’ ΕΣΣΟ 2018

Δείτε επίσης