Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΚΟΣΜΟΣΕΥΡΩΠΗΗ Επιτροπή εγκρίνει δέσμη μέτρων του 2023 για τη διεύρυνση διαπραγματεύσεων με...

Η Επιτροπή εγκρίνει δέσμη μέτρων του 2023 για τη διεύρυνση διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Γεωργία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων του 2023 για τη διεύρυνση, με την οποία αξιολογείται αναλυτικά η τρέχουσα κατάσταση και η πρόοδος που έχουν σημειώσει η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία, η Τουρκία και, για πρώτη φορά, η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία στην αντίστοιχη πορεία τους προς την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, η έκθεση επικεντρώνεται στην πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων, καθώς και στην παροχή σαφούς καθοδήγησης σχετικά με τις μελλοντικές μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες. Η προσχώρηση είναι και θα παραμείνει μια αξιοκρατική διαδικασία, η οποία εξαρτάται πλήρως από την αντικειμενική πρόοδο που έχει επιτευχθεί από κάθε χώρα.

Με βάση τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την Ουκρανία και τη Μολδαβία και τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, η Επιτροπή συνέστησε στο Συμβούλιο να αρχίσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις και με τις δύο αυτές χώρες. Επιπλέον, η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να εγκρίνει τα διαπραγματευτικά πλαίσια μόλις η Ουκρανία και η Μολδαβία θεσπίσουν ορισμένα βασικά μέτρα. Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο έως τον Μάρτιο του 2024 σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά τα μέτρα αυτά.

Στην περίπτωση της Γεωργίας, με βάση τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να χορηγήσει στη Γεωργία καθεστώς υποψήφιας χώρας, με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν ορισμένα βήματα.

Όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Επιτροπή συνιστά την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μόλις επιτευχθεί ο αναγκαίος βαθμός συμμόρφωσης με τα κριτήρια προσχώρησης. Η χώρα πρέπει να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για την εκπλήρωση των βασικών προτεραιοτήτων που προσδιορίστηκαν στη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την αίτηση προσχώρησής της. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί συνεχώς την πρόοδο και τη συμμόρφωση σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την έναρξη των διαπραγματεύσεων και θα υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2024 το αργότερο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Η διεύρυνση αποτελεί ζωτικής σημασίας πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ολοκλήρωση της Ένωσής μας είναι ιστορική επιταγή, είναι ο φυσικός ορίζοντας της Ένωσής μας. Η ολοκλήρωση της Ένωσής μας υπακούει επίσης σε μία σημαντική οικονομική και γεωπολιτική λογική. Οι προηγούμενες διευρύνσεις κατέδειξαν τα τεράστια οφέλη τόσο για τις υπό ένταξη χώρες όσο και για την ΕΕ. Είναι κέρδος για όλους.»

Στην Ουκρανία, η απόφαση να χορηγηθεί καθεστώς υποψήφιας χώρας στην ΕΕ δημιούργησε μια ισχυρή μεταρρυθμιστική δυναμική, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο, με ισχυρή στήριξη από τον λαό της Ουκρανίας. Η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας επέδειξαν αποφασιστικότητα όσον αφορά την επίτευξη ουσιαστικής προόδου αναφορικά με τα 7 βήματα της γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Ουκρανίας στην ΕΕ. Η Ουκρανία έχει θεσπίσει διαφανές σύστημα προεπιλογής για τους δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου και έχει προβεί σε μεταρρυθμίσεις των οργάνων δικαστικής διακυβέρνησης. Έχει αναπτύξει περαιτέρω το ιστορικό επιδόσεών της όσον αφορά τις έρευνες και τις καταδικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις μείζονος διαφθοράς και έχει ενισχύσει το θεσμικό της πλαίσιο. Η Ουκρανία έχει λάβει θετικά μέτρα σε μια ευρύτερη και συστημική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της επιρροής των ολιγαρχών. Η χώρα απέδειξε επίσης την ικανότητά της να σημειώνει πρόοδο όσον αφορά την ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της ΕΕ, ακόμη και κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η Μολδαβία έχει σημειώσει σταθερή πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των 9 βημάτων που ορίζονται στη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Μολδαβίας στην ΕΕ. Δρομολόγησε συνολική μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, μεταξύ άλλων αξιολογώντας εξέχοντες δικαστές και εισαγγελείς. Η χώρα έχει προβεί σε μεταρρυθμίσεις των οργάνων καταπολέμησης της διαφθοράς και αύξησε τον αριθμό των ερευνών και των καταδικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς. Η Μολδαβία ενέκρινε σχέδιο δράσης για την αποολιγαρχοποίηση, το οποίο εφαρμόζει σύμφωνα με καθορισμένα χρονοδιαγράμματα. Η νέα νομοθεσία για τη δημιουργία μηχανισμού δήμευσης συμβάλλει στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η χώρα υιοθέτησε στρατηγική για τη δημόσια διοίκηση και παρακολουθεί τη μεταρρύθμιση σε όλα τα επίπεδα. Εργάστηκε για τη μεταρρύθμιση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών της και θέσπισε νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση των δημόσιων συμβάσεων. Η Μολδαβία ενίσχυσε τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ενδυνάμωσε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Γεωργία έχει λάβει μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας με την ΕΕ και έχει αυξήσει τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων τους τελευταίους μήνες. Προς αντιμετώπιση των δώδεκα προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την αίτηση προσχώρησής της, η Γεωργία ενέκρινε νομοθετικές πράξεις και δράσεις πολιτικής για την ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και για να λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχει προωθηθεί η μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, αν και εξακολουθεί να απαιτείται ολιστική μεταρρύθμιση του Ανώτατου Συμβουλίου Δικαιοσύνης. Η Γεωργία έχει διαβιβάσει νόμους και το σχέδιο δράσης της για την αποολιγαρχοποίηση με την Επιτροπή της Βενετίας για γνωμοδότηση. Επίσης έχει εγκρίνει στρατηγική για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ εκπονεί σχετικό σχέδιο δράσης και συνομολόγησε μνημόνιο συνεργασίας με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Η οικοδόμηση ισχυρής διακομματικής πολιτικής συναίνεσης θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της πόλωσης και στην επιτάχυνση της ευρωπαϊκής πορείας της.

η συνέχεια του άρθρου στο eurozoi.gr/

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ