Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΑπαγορεύσεις στη θαλάσσια περιοχή Τολού και λιμένα Ναυπλίου καθώς και σε δρόμους...

Απαγορεύσεις στη θαλάσσια περιοχή Τολού και λιμένα Ναυπλίου καθώς και σε δρόμους της παραλίας Ναυπλίου

Ανακοινώνεται ότι στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αναρτήθηκαν από την Υπηρεσία μας οι  αριθ. 23/2023, 24/2023 και 25/2023 Αποφάσεις κ. Λιμενάρχη Ναυπλίου με ΑΔΑ: ΨΕΖ44653ΠΩ-8Τ5, 97ΓΚ4653ΠΩ-Ξ9Μ και Ρ4ΓΣ4653ΠΩ-ΕΛΜ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με ανωτέρω αποφάσεις:
1) Απαγορεύεται η αγκυροβολία και διέλευση των μηχανοκίνητων και των κωπήλατων σκαφών στη θαλάσσια περιοχή Τολού (έναντι παραλίας Ψιλής Άμμου) η οποία περικλείεται από τα κάτωθι στίγματα:
α) φ: 37 ο 31΄31,23΄΄ Β
λ: 22 ο 52΄24,31΄΄ Α
β) φ: 37 ο 31΄22,85΄΄ Β
λ: 22 ο 52΄2,12΄΄ Α
γ) φ: 37 ο 31΄ 30,93΄΄ Β
λ: 22 ο 51΄53,77΄΄Α
δ) φ: 37 ο 31΄ 38,87΄΄ Β
λ: 22 ο 52΄16,39΄΄Α
Ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 για το χρονικό διάστημα από 10:00 έως και 12:30.

2) 1. Απαγορεύεται η είσοδος και έξοδος πλοίων-σκαφών στο λιμένα Ναυπλίου την Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2023 για το χρονικό διάστημα από 08:00 έως και 12:00.
2. Απαγορεύεται η αγκυροβολία και διέλευση των μηχανοκίνητων και των κωπήλατων πλοίων-σκαφών την Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2023 για το χρονικό διάστημα από 08:00 έως και 12:00, στις κάτωθι περιοχές :
α) στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη Λιμένα Ναυπλίου (Περιοχή Α) και β) στην θαλάσσια περιοχή Λιμένα Ναυπλίου (Περιοχή Β), οι οποίες περικλείονται αντιστοίχως, από τα κάτωθι στίγματα :

Περιοχή Α : Περιοχή Β :
α) φ: 37 ο 33΄ 52.20΄΄Β α) φ: 37 ο 34΄ 4.61΄΄ Β
λ: 22 ο 47΄ 33.14΄΄Α λ: 22 ο 47΄ 43.91΄΄Α
β) φ: 37 ο 33΄ 41.99΄΄Β β) φ: 37 ο 34΄ 2.34΄΄Β
λ: 22 ο 47΄ 29.05΄΄Α λ: 22 ο 47΄ 45.21΄΄Α
γ) φ: 37 ο 33΄ 42.63΄΄ Β γ) φ: 37 ο 34΄0.05΄΄ Β
λ: 22 ο 47΄ 17.01΄΄Α λ: 22 ο 47΄ 32.59΄΄Α
δ) φ: 37 ο 34΄ 3.44΄΄ Β δ) φ: 37 ο 34΄ 3.44΄΄ Β
λ: 22 ο 47΄ 29.90΄΄Α λ: 22 ο 47΄ 29.90΄΄Α
ε) φ: 37 ο 34΄ 1.11΄΄ Β
λ: 22 ο 47΄ 31.44΄΄Α

3) Απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε τμήμα της χερσαίας ζώνης λιμένα Ναυπλίου και συγκεκριμένα:
1. Στα τμήματα της οδού "Μπουμπουλίνας" που διέρχονται εντός της Χ.Ζ.Λ. Ναυπλίου, από την οδό "Φαρμακοπούλου" έως και την είσοδο λιμένος Ναυπλίου (κυκλικός κόμβος) και
2. Από την είσοδο λιμένος Ναυπλίου (κυκλικός κόμβος) έως την παραλιακή οδό Ναυπλίου-Νέας Κίου στο ύψος του κολυμβητηρίου και συγκεκριμένα έναντι οδού Oίακος και χώρου στάθμευσης οχημάτων, την Κυριακή 01/10/2023 και από ώρας 07:30 έως 13:30. Λοιπή κυκλοφορία εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος θα
πραγματοποιείται κατόπιν υποδείξεων και συνδρομής Στελεχών της Υπηρεσίας μας.

Το πλήρες κείμενο των αποφάσεων μπορεί να αναζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους βάσει των αντίστοιχων Αριθμών Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).

Εκ του Λιμεναρχείου Ναυπλίου

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ