Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΗ επιχείρηση ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Τροφίμων

Η επιχείρηση ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Τροφίμων

Η επιχείρηση ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ Α.Ε. , που δραστηριοποιείται στο χώρο των εξαγωγών φρέσκων φρούτων, στα πλαίσια της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Τροφίμων για εξάμηνη απασχόληση.

Περιγραφή Θέσης :
Οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας, επίβλεψη ποιότητας κατά την παραγωγή
τελικού προϊόντος, παρακολούθηση συστήματος ποιότητας, εκτέλεση παραγγελιών.

Προφίλ Υποψηφίου:
 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογα καθήκοντα. 
 Ο χειρισμός Η/Υ, η εμπειρία σε συστήματα SAP & η γνώση Αγγλικών θα
θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα. 
 Ηγετική και αποφασιστική προσωπικότητα.
 Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων.
 Αναλυτική σκέψη ,με δυνατότητες προγραμματισμού και οργάνωσης.
 Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα.
 Ευελιξία σε εναλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος βάση των αναγκών του τμήματος.
Παροχές Εταιρείας:
 Σταθερό πακέτο αποδοχών
 Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 Δυνατότητες εξέλιξης.
 Αποστολές βιογραφικών: [email protected]

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα
επικοινωνήσουμε με τους υποψήφιους που πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης ώστε να
οριστεί συνάντηση για συνέντευξη .

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ