Τετάρτη, 31 Μαΐου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΟ Όμιλος Paliria αναζητά Προϊστάμενο Συντήρησης & Νέων Έργων για την “Tsabassis”...

Ο Όμιλος Paliria αναζητά Προϊστάμενο Συντήρησης & Νέων Έργων για την “Tsabassis” στην Άκοβα Άργους

Προϊστάμενος Συντήρησης & Νέων Έργων

Η Optimal HR για λογαριασμό του Ομίλου Paliria, τη Νο 1 παραγωγό ντολμά διεθνώς και τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παραγωγής και εξαγωγής έτοιμων γευμάτων, αναζητεί να προσλάβει για την Tsabassis (μέλος του Ομίλου), μια από τις δυναμικότερες και γρήγορα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων υπερψυγμένης ζύμης με έδρα στην Άκοβα Άργους, για τις εγκαταστάσεις στο Άργος και τον Ασπρόπυργο.

Κύριες Αρμοδιότητες
 Προγραμματίζει τα ετήσια σχέδια συντήρησης και εξασφαλίζει την επάρκεια σε υλικά και ανθρώπινο δυναμικό για την ικανοποίηση των απαιτήσεων συντήρησης.
 Διασφαλίζει την έγκαιρη εφαρμογή των σχεδίων προληπτικής συντήρησης στο βέλτιστο κόστος.
 Συνεργάζεται με άλλα τμήματα για να εξασφαλίσει τη συνεχή και αποτελεσματική λειτουργία της παραγωγής.
 Διασφαλίζει την εκπαίδευση, συνεχή ενημέρωση και ανάπτυξη των μελών της ομάδας του
 Συντονίζει τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής έκτατων βλαβών του εξοπλισμού και τις αναθέτει στο τεχνικό προσωπικό του τμήματός του είτε σε επιλεγμένους εξωτερικούς συνεργάτες με στόχο την έγκαιρη και επιτυχημένη αποκατάστασή της.
 Συγκεντρώνει προσφορές για αγορά εξοπλισμού ή για την ανακατασκευή χωρών και μετά μεριμνά για την έγκαιρη, σωστή τεχνικά και χωρίς απόκλιση από τον οικονομικό προϋπολογισμό υλοποίησή τους.
 Διαχειρίζεται τα παραδοτέα του έργου σύμφωνα με το σχέδιο έργου, εντοπίζει περιορισμούς και σημεία συμφόρησης, συντονίζει την αξιολόγηση κινδύνων του έργου και τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας ότι είναι διαθέσιμοι όλοι οι πόροι που απαιτούνται για το έργο
 Συντονίζει διαλειτουργικές ομάδες και εξωτερικούς προμηθευτές για την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας νέου εξοπλισμού και την εφαρμογή νέων διαδικασιών και ροών.
 Συνεργάζεται με τα στελέχη του Ομίλου και υποστηρίζει τη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας.
 Διατηρεί άμεση και ανοικτή αλληλεπίδραση με τους προϊσταμένους και τα βασικά
ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίζει ότι είναι διαθέσιμοι όλοι οι πόροι που απαιτούνται για το έργο
 Ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για την πρόοδο και τα ζητήματα
Απαραίτητα προσόντα
 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης τεχνολογικής κατεύθυνσης
 Τριετή επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, στη βιομηχανία
 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 Πολύ καλή γνώση Η/Υ και MS Office
 Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση έργου
 Ισχυρές δεξιότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων
 Ικανότητες διαχείρισης χρόνου για την επίλυση προβλημάτων και εργασίας υπό πίεση
 Κριτική και αναλυτική σκέψη με εμπειρία στη λήψη αποφάσεων
Παροχές
 Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 Bonus
Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση
[email protected] ή να κάνετε αίτηση μέσω του συνδέσμου
ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ