Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΤο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους-Μυκηνών στηρίζει τις Ένωσης των ΔΕΥΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους-Μυκηνών στηρίζει τις Ένωσης των ΔΕΥΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους-Μυκηνών σε Τακτική συνεδρίασή του που έγινε την 13 η Μαρτίου 2023, αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος, με το οποίο, σύσσωμο και ενωμένο, εκφράζει τη στήριξη των θέσεων της Ένωσης των ΔΕΥΑ, καθώς και την εναντίωση στην υπαγωγή των ΔΕΥΑ στον έλεγχο και την εποπτεία της νέας ρυθμιστικής αρχής, ήτοι της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (πρώην Ρ.Α.Ε.), δηλώνοντας, ότι:

«Ομόφωνα εκφράζουμε την ευθεία και ανεπιφύλακτη στήριξη των θέσεων της
Ένωσης των ΔΕΥΑ και της ΚΕΔΕ και τιθέμεθα ενάντια στην υπαγωγή των ΔΕΥΑ
στον έλεγχο και την εποπτεία της νέας ρυθμιστικής αρχής, της Ρυθμιστικής Αρχής
Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων πρώην Ρ.Α.Ε.
Tο νομοσχέδιο συνιστά, κατά τα φαινόμενα, πολύ αρνητική θεσμική εξέλιξη για τον
τομέα παροχής υπηρεσιών ύδατος συνεπώς και για τις Δ.Ε.Υ.Α. και χρειάζονται
περεταίρω διευκρινήσεις.

Δημιουργείται έντονη ανησυχία, αλλά και υποψία ότι με τη θέσπιση της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων
(Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) σχεδιάζονται παρεμβάσεις που ενδεχομένως θα οδηγήσουν στην
ιδιωτικοποίηση των Δ.Ε.Υ.Α. και μάλιστα σε αντίθεση με τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Αντιδρούμε στην ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού.
Αντιδρούμε στην πορεία απαξίωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, που μέχρι σήμερα,
ήταν το πλέον επιτυχημένο μοντέλο ελέγχου και εποπτείας των ΔΕΥΑ.
Αντιδρούμε στην κατάργηση του Ν.1069/80,τον ιδρυτικό νόμο των ΔΕΥΑ.
Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Η πρόσβαση σε πόσιμο νερό είναι δικαίωμα. Τα
δικαιώματα δεν πωλούνται.

Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου και την εκ νέου επεξεργασία του.»
Αφού συντάχθηκε το παρόν ψήφισμα υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Δ.Καμπόσος Κ.Μπέγκος

Ακριβές Απόσπασμα
Άργος, 14 Μαρτίου 2023
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ