Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΨΥΧΑΓΩΓΙΑΑΣΤΕΙΑ-ΧΡΗΣΙΜΑ-ΠΑΡΑΞΕΝΑΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟΥ

ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟΥ

ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟΥ

Παρατείνετε τη ζωή για τα δυναμόκλειδα σας με τον πλέον αξιόπιστο και οικονομικό
τρόπο, και ταυτόχρονα, την σιγουριά και την ασφάλεια που σας προσφέρει. Ζητήστε
μας:

Απλό Έλεγχο για τα δυναμόκλειδα
Έλεγχος δυναμόκλειδου σε ελεγκτήρα ροπής και καταγραφή των πραγματικών τιμών
μέτρησης καθώς και της απόκλισης αυτών από τις ονομαστικές, χωρίς καμία περαιτέρω
ενέργεια και παρέμβαση.

Προρύθμιση για τα δυναμόκλειδα
Με την προρύθμιση είναι δυνατόν να “κλειδώσουμε” το δυναμόκλειδό σας σε
συγκεκριμένη τιμή ροπής, ώστε να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε αυτήν,
χωρίς καμμία δυνατότητα διαφορετικής ρύθμισης από τον χρήστη. (Συνηθίζεται σε
γραμμές παραγωγής και γραμμές συναρμολόγησης). Επίσης, σε εφαρμογές που η
σύσφιξη απαιτεί ειδικό εξάρτημα ή ιδιοκατασκευή (π.χ. εξάρτημα με άκρο γαντζόκλειδου ή πειρόκλειδου), είναι δυνατόν να ρυθμίσουμε το δυναμόκλειδο για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα.

Καλιμπράρισμα δυναμόκλειδων με Πιστοποίηση
Στο καλιμπράρισμα γίνεται επαναφορά των πραγματικών τιμών του δυναμόκλειδου
εντός των ορίων ανοχών που ορίζει το διεθνές πρότυπο. Με το καλιμπράρισμα το κλειδί
ουσιαστικά ελέγχεται σε όλα τα σημεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την
απόδοση ή την ακρίβειά του, καθιστώντας το μετά το πέρας του καλιμπραρίσματος, ένα
καινούριο κλειδί, ακριβές, αξιόπιστο και ασφαλές για χρήση σε απαιτητικές εφαρμογές.
Καινούριο κλειδί, στην τιμή ενός καλιμπραρίσματος!

• Επισκευή για τα Δυναμόκλειδα με Πιστοποίηση
Για περιπτώσεις που το δυναμόκλειδο έχει πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζεται μόνο με
ρύθμιση ή βαθμονόμηση δυναμόκλειδου, αλλά έχει υποστεί μηχανική ζημιά και
χρειάζεται αντικατάσταση εξαρτημάτων, σπασμένων ή οριακά φθαρμένων τότε
απαιτείται επισκευή. Φυσικά, ακολουθεί καλιμπράρισμα που αποδίδει ένα κλειδί 100%
αποτελεσματικό και ασφαλές, σαν καινούριο.

LABO | TEL: 210 576 2616 |ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ ΠΕΡΑΜΑ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ