Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΣε ποιες περιοχές της Αργολίδας θα υπάρχει Απαγόρευση Κυκλοφορίας οχημάτων για την...

Σε ποιες περιοχές της Αργολίδας θα υπάρχει Απαγόρευση Κυκλοφορίας οχημάτων για την αντιμετώπιση Πυρκαγιών

ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Το Π.Δ. 575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικίνδυνων» (ΦΕΚ 157, τευχ. Α’). 2. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 περί «Αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις». (ΦΕΚ 102, τευχ. Α). 3. Η ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκριση Υπουργού Εσωτερικών του Γ.Σ.Π.Π. με τη συνθηματική λέξη Ξενοκράτης (ΦΕΚ 423, τευχ. Β’). 4. Τα άρθρα 113,114,159,160,186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής λειτουργίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 3833 Β’/2021) 6. Ο Ν. 4249/24-3-2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας κ.λ.π (ΦΕΚ 73,τευχ.Α’). 7. Ο Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47, τευχ. Α’). 8. Την υπ’ αριθμ. 84264/1392 σχετ. 84180/1382/21-6-2016 (ΑΔΑ:6Λ8Π0Ρ1Φ-ΥΧΘ) Απόφαση του Ασκούντα Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, περί εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη. 9. Το υπ’ αριθμ. 8797/06-12-2019 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ) με θέμα: 4η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη Ξενοκράτης».

10. Την υπ΄αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικη διάταξη (ΦΕΚ 1923 Β’/13-05-2021) 11. Τις διατάξεις των άρθρων 129 και 130 του Ν. 4926/2022 (ΦΕΚ 82 Α’/20-04-2022) 12. Το υπ’ αριθμ. 2902/27-04-2022 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ: ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57) με θέμα:

«Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ/νση: Π. οδός Ναυπλίου Ν. Κίου Τ.Κ.: 21 100, Ναύπλιο Πληροφορίες: Τηλ: 2752360222 e-mail: aper@argolida.gr

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Περιφερειακή Διοίκηση Π.Υ Πελ/σου Δαβάκη & Α. Αθανασίου 22100, Τρίπολη 2. Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου. Αλεξάνδρου Σούτσου 2922100, Τρίπολη Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκόμενων φορέων». 13. Το υπ’ αριθμ. 2093/23-03-2022 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. με θέμα:«Προγραμματισμός Ειδικών Συνεδριάσεων Οργάνων Π.Π….»

14. Την από 10/05/2022 2η Ειδική Συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε Αργολίδας περί δασοπυρόσβεσης για το έτος 2022. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, Αποφασίζουμε Απαγορεύουμε την με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, διέλευση, κυκλοφορία, επίσκεψη διαμονή, παραμονή, κατασκήνωση καθώς και την οργάνωση και διενέργεια οποιασδήποτε δραστηριότητας αθλητικής ψυχαγωγικής, θρησκευτικής, κ.λπ, εντός των κάτωθι περιοχών οι οποίες αποτυπώνονται και στα συνημμένα αποσπάσματα χαρτών, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας για δασικές πυρκαγιές όπως ορίζεται από την Γ.Γ.Π.Π. είναι 4 (πορτοκαλί) και 5 (κόκκινο).

Σε περίπτωση που η ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας κρίνει ότι επικρατουν στην περιοχή της Αργολίδας ειδικές καιρικές συνθήκες, η εν λόγω Απόφαση δύναται να εφαρμόζεται και με δείκτη επικινδυνότητας 3 (κίτρινο). Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης θα ελέγχεται εντατικά και για κάθε παράβαση θα επιβάλλεται το πρόστιμο των 300 € (τριακοσίων ευρώ):

1. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ α) Δάσος Φαρμακά. β ) Δάσος Μελιδόνι από Διάσελο Λυρκείας έως Δούκα και Κεφαλόβρυσο. γ) Ελατοδάσος Αρτεμησίου ( Από Μερκούρι –Οινόη(Μάζι)-Καρυά. δ)Λόφος Ασπίδος

2. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Δάσος Σταυροποδίου. Εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού Ιρίων-Καρναζέϊκων- Τραχειάς και ειδικότερα από την τοποθεσία Άνω Καρναζέϊκα μέχρι Βοθύκι.

3. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Δάσος Άκρος Δήμου Επιδαύρου, από όλες τις εισόδους του δάσους.

4. ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Α. Δάσος Κορακιάς Κρανιδίου, στις προσβάσεις αυτού από : α) Περιοχή Βαθειά Λάκκα, στο τέρμα της ασφάλτου μετά τους οικισμούς των Δικηγόρων και Ε.Α.Σ. β) Από το μαντρί Ντουζένι προς το Δάσος Κορακιάς. γ) Από το δρόμο Θυνί προς Πυροφυλάκιο Κορακιάς στα όρια του Δάσους. Β. Περιοχή Καταφυκίου. Στα όρια του φαραγγιού Καταφυκίου και από Ερμιόνη και από Φούρνους. Γ. Αγία Άννα Κρανιδίου. Δ. Περιοχή Δάσους Αυλώνας, Κρανιδίου, Ερμιόνης. Ε. Περιοχή Άλσους Μπίστι, Ερμιόνης. Εξαιρούνται της απαγόρευσης, οι μετακινήσεις που άπτονται της λειτουργίας του ξενοδοχείου ΑΜΑΝ ΖΟΕ.

Στην απαγόρευση δεν συμπεριλαμβάνεται η κυκλοφορία στα επαρχιακά και κύρια δημοτικά δίκτυα που συνδέουν και εξυπηρετούν τους οικισμούς που βρίσκονται εντός των συγκεκριμένων περιοχών, καθώς και για τα άτομα που η δραστηριότητά τους σχετίζεται με τις προαναφερόμενες περιοχές, πράγμα που οφείλουν να περιορίσουν στο άκρως απαραίτητο τις δραστηριότητές τους για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα της Πυροπροστασίας και των Πυροσβεστικών Διατάξεων.

Από την προηγούμενη θα δημοσιοποιείται ο ημερήσιος χάρτης κινδύνου πυρκαγιών στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.gscp.gr), όπου θα παρουσιάζονται οι περιοχές που θα εφαρμόζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων, επισημαίνοντας την κατάσταση κινδύνου 4 (πολύ υψηλή), 5 (κατάσταση συναγερμού) ή σε ειδικές καιρικές συνθήκες, την κατάσταση κινδύνου 3 (υψηλή).

Δελτίο τύπου θα εκδίδεται από την προηγούμενη από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη για την ενημέρωση του κοινού, το οποίο θα αποστέλλεται και στις Υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακαλούμε τους αποδέκτες να ενεργήσουν καταλλήλως και σύμφωνα με την αρμοδιότητά τους για την σήμανση και τον έλεγχο των προαναφερθέντων περιοχών, καθώς και την ενημέρωση των κατοίκων. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr, καθώς και στις ιστοσελίδες των Δήμων που θα κοινοποιηθεί. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ