Πέμπτη, 7 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΣυνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιου Πελοποννήσου τη Δευτέρα 30/5/2022 

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιου Πελοποννήσου τη Δευτέρα 30/5/2022 

Καλείστε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

Της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983/29-4-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2137) ΚΥΑ με θέμα

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00»

Την αρ. 642/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

«Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169)».

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1. Η απόφαση – έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του 9ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (9ου ΑΠΕ) του έργου: Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος – Κορώνη, τμήμα γέφυρα Τζάνε – Έξοδος Καλαμακίου (Χ.Θ. 2+840 έως Χ.Θ. 10+160)/ Β΄ φάση, προϋπολογισμού 23.400.000 ευρώ, Αναδόχου: ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης 21.767.426,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με υπέρβαση κατά 2.099.320,32 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος ο οποίος θα οριστεί από τους υπογράφοντες Συμβούλους.

2. Αντιμετώπιση της εντονότατης διάβρωσης στην παραλία της Κάντιας στην Αργολίδα.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος ο οποίος θα οριστεί από τους υπογράφοντες Συμβούλους.

ΘΕΜΑTA ΕΔΡΑΣ

3. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.

4. Έγκριση αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2022, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.

5. Έγκριση τροποποίησης του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΦΕΚ 3833/Β/2021 κατά μέρος που αφορά τα άρθρα α) άρθρο 35, β) άρθρο 37, Α) και Γ), γ) άρθρο 40 του Οργανισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως έχει δημοσιευτεί και ισχύει.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος

ΘΕΜΑTA ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 122004/13-7-2004 ΑΕΠΟ του έργου:

«Αυτοκινητόδρομος Τρίπολης – Καλαμάτας: τμήμα Τσακώνα – Καλαμάτα» (όπως ισχύει), ως προς τα πρόσθετα/συμπληρωματικά υδραυλικά και αντιπλημμυρικά τεχνικά έργα στην περιοχή της Καλαμάτας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ