Τρίτη, 5 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΠροσλήψεις προσωπικού της Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας , για 16 θέσεις στον Αρχαιολογικό...

Προσλήψεις προσωπικού της Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας , για 16 θέσεις στον Αρχαιολογικό χώρο Επιδαύρου

Την εκκίνηση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/88844/2-3-2022 (ΑΔΑ: 98ΙΚ4653Π4-ΜΩΘ)

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων εξακοσίων σαράντα εννέα (1649) ατόμων για την κάλυψη Σελίδα 3 από 3 εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για χρονικό διάστημα απασχόλησης επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31/12/2022. H προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει την 28/3/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 π.μ. και λήγει την 7/4/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 π.μ.

H παρούσα συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων.

Προκήρυξη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας , για 16 θέσεις στον Αρχαιολογικό χώρο Επιδαύρου (11 φύλακες/ 2 νυχτοφύλακας/ 3 προσωπικό καθαριότητας).

Υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με καθεστώς συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.  ΕΔΩ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ