Τετάρτη, 25 Μαΐου, 2022
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΤι ώρα θα λειτουργήσουν οι Σχολικές Μονάδες του Δήμου Αργους-Μυκηνών την Παρασκευή

Τι ώρα θα λειτουργήσουν οι Σχολικές Μονάδες του Δήμου Αργους-Μυκηνών την Παρασκευή

Α Π Ο Φ Α Σ Η: Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών,

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 « Αρμοδιότητες Δημάρχου του Ν.3852/2010 [ ΦΕΚ 87Α

], « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και του άρθρου 94 παρ. 4 εδ. 27 του ιδίου νόμου,

2. Τα υπ’αριθ. πρωτ. 202/21-01-2022 και 217/22-01-2022 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,

3. Τα υπ’αριθ. 9945-21/01/2022 και 10673-22/01/2021 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου,

4. Την υπ’αριθ. 185/25.1.2022 απόφασή μας,

5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ, στην περιοχή μας θα επικρατήσουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την υποχρέωση λειτουργίας των σχολικών μονάδων, με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, λόγω covid-19,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

A. Ολες οι Σχολικές Μονάδες του Δήμου Αργους-Μυκηνών, την Παρασκευή 28/01/2022 θα λειτουργήσουν, , από την 10 η π.μ..

Β. Ο Παιδικός Σταθμός Λιμνών, την 28/01/2022, ημέρα Παρασκευή, θα παραμείνει κλειστός.

Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών

Δημήτρης Καμπόσος

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ