Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου: Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στον Οικισμό «Σταυροπουλέικα» Νέου Ροεινού

αγωγού ύδρευσης
- Advertisement -

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΕΪΚΑ – Τ.Κ. ΝΕΟ ΡΟΕΙΝΟ

Στη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. προχωράμε με γνώμονα την απρόσκοπτη υδροδότηση των
καταναλωτών του συνόλου του Καλλικρατικού Δήμου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση
πρόκειται για τον Οικισμό «Σταυροπουλέικα», στην Τ.Κ. Νέου Ροεινού.

- Advertisement -

Η σκοπιμότητα του έργου συνίσταται στο γεγονός των συνεχών βλαβών στο
υφιστάμενο δίκτυο, λόγω παλαιότητάς του, που είχε ως αποτέλεσμα την μεγάλη
όχληση των καταναλωτών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, και το φυσικό
αντικείμενο αφορά την αντικατάσταση 300 μέτρων παλαιωμένου προβληματικού
δικτύου με νέο από σύγχρονο υλικό (πολυαιθυλένιο ΡΕ).

Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΑΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

- Advertisement -

________________