Νέες προσλήψεις για 5 ειδικότητες ανακοίνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Άργους – Μυκηνών

εργασία προσλήψεις
- Advertisement -

Νέες προσλήψεις για 5 ειδικότητες ανακοίνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Άργους – Μυκηνών

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Άργους – Μυκηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Επιχείρησης, που εδρεύει στο Άργος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

- Advertisement -

Να σημειωθεί ότι οι έξι συμβάσεις που ζητάει η προκήρυξη θα έχουν οκτάμηνη διάρκεια.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

  • ΠΕ Αρχιτέκτονας – 1 θέση
  • ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός – 1 θέση
  • ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας – 1 θέση
  • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού – 1 θέση
  • ΥΕ Εργατών – 3 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άργους-Μυκηνών, Δαναού 3, Άργος Τ.Κ. 21232, υπόψιν κου Δημήτρη Ντούλια (τηλ. επικοινωνίας: 2751023938)

Αναλυτικά η προκήρυξη

- Advertisement -

________________